Aktualita 16.3.

14. března se konala debata ve Skautském institutu v Praze na téma školství.
Libertariánský Institut byl zastoupen předsedou Libertariánského Institutu Romanem Křížem a spolupracovníkem LI Michaelem Dunajevským.
Pan předseda přednesl představu vzdělání a školství v hodnotovém systému libertariánské demokracie a navrhl různá řešení současných palčivých problémů v diskutované oblasti.
V průběhu debaty se střetly různé protichůdné názory ohledně stavu a možného budoucího vývoje školství a vzdělání jako takového v ČR.
Doufáme však, že naše názory, i když možná pro někoho příliš radikální, zanechaly stopu mezi přítomnými diskutujícími.
I kdyby se nám nepodařilo veřejnost zcela přesvědčit, myslíme si, že je dobré a zdravé pro společnost poznat jiné názory a možnosti řešení palčivých problémů, které trápí naši společnost a tím ji posunout ke skutečným řešením místo neustálého prázdného debatování a prokrastinace.