Aktualita 21.02.

Setkání s panem senátorem Hajdou. Pan senátor slíbil podpořit jakékoliv podání na Ústavní soud, které by vedlo ke zjednodušení legislativy či odstranění zasahování státu do privátní sféry. Potvrzujeme si tezi, že řešit problémy věcně, nikoliv politicky, je perspektivní.