Aktualita 25.4.

Proběhlo setkání na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Zástupci MPO byli seznámeni s tím, že požadavek 64 tisíc Kč za poskytnutí triviálních informací o dotacích pro 6 subjektů z programu OPPI je neakceptovatelný. Dohodlo se, že pro začátek budeme požadovat pouze část informací (u kterých se MPO nebude moci schovat za „mimořádně rozsáhlé vyhledávání“). Zástupci MPO zároveň vyslovili své přesvědčení, že žaloba na MPO kvůli zaslání některých požadovaných informací poštou místo datovou schránkou, je nesolidní. Zástupce LI je ujistil, že si nemají brát celou věc osobně, že povinnost používat datovou schránku je daná zákonem a škoda vzniklá nesprávným úředním postupem je standardní zákonný požadavek. Pokud LI s žalobou uspěje, půjde o precedens, kdy každý, koho neschopnost, lenost či pohodlnost úředníků nutí navštívit poštu, bude moci žádat po úřadu náhradu škody. Zákony zavazují nejen občany, ale i úřady.