Aktualita 26.6.

Obdrželi jsme oficiální odpověď z Ministerstva průmyslu a obchodu, že neuznávají nárok pana Fryče na náhradu škody. Žaloba k soudu však stejně byla již podána a připravuje se podnět k Evropské komisi k anulování Operačního programu Podnikání a inovace.

Aktualita 14.6.

Připravili jsme pro vás sociologický výzkum na téma „Míra spokojenosti občanů se stavem veřejného sektoru v ČR“. Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, jak občané vnímají současný stav vybraných oblastí organizovaných státem. Nás samotné překvapila míra frustrace lidí. Bez hlubokých reforem ve směru zmenšení a zefektivnění agendy státu lze očekávat, že konec ekonomicky výjimečně dobré situace přinese velké sociální pnutí.