Jak nás podpořit

Jsme rádi, že vás naše aktivity oslovily a že hledáte, jak nám v našem úsilí pomoci.

Nejvíce nám pomůžete tím, že si budete pamatovat, že přebujelý a vychovávající stát je zdrojem většiny společenských a ekonomických problémů dneška. A že budete tuto myšlenku šířit mezi své příbuzné, kamarády a známé, pokud víte, že jsou se stávajícím stavem společnosti nespokojeni. Bude-li po štíhlém a efektivním státu poptávka, bude i štíhlý a efektivní stát. Lidé budou bohatší, odpovědnější a budou žít dle svých osobních preferencí, aniž by si navzájem překáželi.
Samozřejmě také uvítáme, pokud se rozhodnete naši činnost podpořit finančně. I zde platí úsloví, že má-li někdo hlad a vy mu dáte rybu, nasytíte ho dnes. Naučíte-li ho chytat ryby, nasytíte ho na celý život.
Lidé jsou dobří a spousta z nich se snaží svými prostředky pomoci zmírnit problémy vyplývající z dnešního částečně nefunkčního systému. Pokud uspějeme, bude méně potřebných a nezodpovědných. A naopak více bohatých a odpovědných. Děkujeme za jakoukoliv podporu, obzvláště podporu dlouhodobou. Číslo našeho bankovního účtu 2800929423/2010 Fio banka. V následujícím formuláři můžete zadat trvalý příkaz nebo si vybrat způsob jednorázové podpory.

Zavazujeme se, že na provoz naší neziskové organizace použijeme maximálně 10% z darovaných prostředků, pokud nebude s dárcem domluveno něco jiného.
Děkujeme!!!