Náš tým

„Jsme lidé, kteří nemají rádi násilí. Nechceme používat násilí k tomu, abychom nutili jiné lidi žít podle našich představ či abychom žili na úkor jiných lidí. Nechceme ani, aby tak činil stát naším jménem. Jediné násilí, které jsme ochotni akceptovat, je násilí spojené s obranou proti útoku na osobu či majetek jiného.“


Roman Kříž
vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Mezinárodní vztahy. Po skončení studií pracoval pro českou pobočku NCBA (USA) a následně se začal věnovat mezinárodnímu obchodu a konzultační činnosti. Hovoří plynně anglicky a rusky. Byl mj. členem Celostátního studentského stávkového výboru, první parlamentní „Komise 17. Listopadu“, členem AS PF UK, AS UK, poradcem poslaneckého klubu Občanského hnutí ve Federálním shromáždění pro oblast bytové problematiky či poradcem Čtyřkoalice pro otázky ICT ve veřejné správě.

Michael Dunajevský
vystudoval Lingvistiku a Evropské dějiny na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. V Libertariánském institutu má na starosti přípravu analýz a vedení projektu Evropské občanské iniciativy. Zapojil se do činnosti Libertariánského institutu, protože je pro něj osobní svoboda jednotlivce jednou z největších životních priorit.

Oldřich Zika
vystudoval vysokou námořní školu a několik let pracoval na lodích ČNP i v její centrále. Změna směru nastala na konci roku 1989, kdy dostal nabídku k vytvoření redakčního systému deníku a přešel do oblasti polygrafie. V té se pohybuje dodnes a prošel profesemi jako IT, grafik, vedoucí výroby i ředitel reklamní a PR agentury. Dnes se věnuje počítačové grafice.

Petr Husák
vystudoval mezinárodní finance na Vysoké škole ekonomické v Praze. Jako student se zúčastnil revoluce v roce 1989 a poté nastoupil jako politický a ekonomický komentátor do Lidových novin. Později byl reportérem v České televizi, tiskovým mluvčím ODS, poradcem místopředesedy Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Jako PR manažer absolvoval a vedl několik volebních kampaní, poté podnikal jako partner komunikační agentury. S Libertariánským institutem spolupracuje proto, že mu je velice sympatická myšlenka malého, štíhlého a dobře fungujícího státu, stejně tak, jako myšlenka ochrany osobních svobod jednotlivce před neustále se rozrůstajícím a všepožírajícím státem. Je autorem několika knih.

Daniel Soukup
vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Anglo American University. Dále pokračoval ve studiích na Rochester Institute of Technology, kde získal titul MBA. Po studiích působil ve finančním sektoru a zdravotnictví. Hovoří plynule anglicky, německy. K Libertaríánskému institutu se připojil, aby se zapojil do ochrany osobních svobod.

Šárka Oharková
vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od ukončení studií se aktivně věnuje advokacii, od roku 2010 má vlastní advokátní kancelář. Ještě za studií pracovala mimo jiné v občanskoprávní poradně Občanská inspirace. V LI má na starosti právní záležitosti, zejména otázky efektivního boje proti bobtnající státní byrokracii a krácení práv a svobod občanů. Hovoří anglicky a německy. K LI se připojila, jelikož jako právnička se téměř dnes a denně setkává se šikanou státu vůči občanům.

Hana Dostálová
vystudovala ekonomii a pracovala v médiích, soukromých firmách i státní sféře, kde si ověřila, že zásahy státu jsou často kontraproduktivní. V Libertariánském institutu pracuje na pozici koordinátorky. Pokud je možnost něco změnit, chce být u toho.

Pavel Skramlík
Novinář a spisovatel, který cítí přirozené libertariánství v duši. Ve sféře PR se zabývá především kultivací výstupů LI.

Lenka Nováková
vystudovala ekonomii, dlouhodobě a cílevědomě se věnuje marketingu. Působila jako manažerka marketingu a komunikace ve velkých zahraničních společnostech, médiích a marketingových agenturách, poté uplatnila manažerské zkušenosti i jako lektorka a vysokoškolská pedagožka. S libertariány ji pojí zájem o změnu neradostných poměrů ve státě. Libertariánskému institutu chce pomoci naplňovat jeho cíle pomocí marketingových strategií a taktik, jejichž přípravu má na starosti.

Jan Bruno Tropp
vystudoval Vyšší odbornou školu publicistikou. V médiích pracuje střídavě 15 let a zkušenosti v nich získal na mnoha pozicích. V rámci Libertariánského institutu by rád pomohl s osvětou jeho ideí, především s ekonomicko-společenskou gramotností a aplikovanou osvětou, a přiblížit tak institut široké veřejnosti.

 

Naši externí spolupracovníci

Jan Čmolík
Václav Drábek
Jana Hermanová
Jan Rechnovský
Václav Senjuk
Pavel Smejkal
David Forbelský
Marek Jaklovský
Karel Jára
Michal Ketner
Michael Kopecký
Mikoláš Král
Andrea Mojžíšová
Václav Chalupa

David Král
Tomáš Kubeš
Jiří Kubíček
Michal Kurz
Pavel Kykal
Miroslav Machač
Ondřej Martínek
Michal Nosek
Tomáš Pajonk
Martin Pánek
Simona Lukešová
Jan Tichý
Zdeněk Král

Kateřina Ramešová
Martin Rumler
Jan Šebelík
Urza
Michal Zima
Ivo Karas
Lubor Adámek
Martin Jaroš
Roman Rous
Jiří Taišl
Tomáš Kráčmar
Eva Kašparová
Pavel Mises