Obrana řidičů

Soudní spor s Ministerstvem dopravy o naplnění materiálního znaku přestupku

V  napadeném rozhodnutí se správní orgán zabýval materiálním znakem přestupku pouze v obecné rovině, když konstatoval, že nerespektování nejvyšší povolené rychlosti v obci ohrožuje řidiče i ostatní účastníky silničního provozu. Materiální znak přestupku byl dle spráního orgánu naplněn tím, že k přestupku došlo ve frekventovaný čas.

Policisté po zastavení vozidla nebyli schopni označit přesné místo, ani přesné okolnosti společenské škodlivosti překročení rychlosti v daném případě. V dané době a v celém prostoru komunikace nebylo v dohledu žádné jiné vozidlo, stejně jako zde nebyl přítomen žádný chodec na chodníku. Nebyl zde tedy nikdo, koho mohl řidič motorového vozidla překročením rychlosti omezit, natož ohrozit. Z těchto důvodů se domníváme, že jedání řidiče nenaplnilo materiální znak přestupku, a tudíž se o přestupek nemůže jednat.

Chronologický postup uvádíme níže:

Magistrát hlavního města Prahy – Příkaz k zahájení řízení o uvedeném přestupku

Odpor k proti vydanému Příkazu

Magistrát hlavního města Prahy – Protokol o ustním jednání

Magistrát hlavního města Prahy – Rozhodnutí

V zastoupení právní zástupkyně bylo podáno – Odvolní proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy k Ministerstvu dopravy

Ministerstvo dopravy – Rozhodnutí

Městský soud v Praze – Žaloba proti rozhodnutí Ministerstva dopravy